Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC Sở Thú WC: Cún Yêu Của Thanh Bi Chọn Ả Rập Chiến Thắng Nga Trong Trận Đầu WC Sở Thú WC: Hiền Mai Cùng Thú Cưng Dự Đoán Trận Nga Và Ả Rập Xê Út Sở Thú Wc: Voi Kul Tiến Thẳng Lá Cờ Ả Rập Xê Út Sở Thú WC: Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Nga Chiến Thắng Trận Khai Mạc WC Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Trong "Sở Thú Wc2018" Dự Đoán Trận Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC:Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC:Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia

Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Dàn Hot Girl cùng biệt đội thú cưng trổ tài dự đoán các trận đấu của Giải Bóng đá FIFA World Cup 2018.

PHIM LIÊN QUAN

Biệt Đội Đánh Thuê 3 - The Expendables 3

6.1/10

Đạo diễn: Patrick Hughes

Năm sản xuất: 2014

Diễn viên: Jason Statham, Jet Li, Sylvester Stallone

Barney, Christmas và số còn lại của đội The Expendables đối mặt với Conrad Stonebanks, người năm trước đồng sáng lập The Expendables với Barney. Stonebanks sau đó trở thành một nhà kinh doanh vũ khí tàn nhẫn và là một người mà Barney đã buộc phải giết. Sứ mệnh bây giờ của Stonebanks, người đã thoát chết lần trước, là làm sao chấm dứt The Expendables.
Thuyết minh

Gia Đình Mén

Đạo diễn: Huy Trần

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hari Won, Lê Giang, Tuấn Trần

"Gia đình Mén" là Web drama do Hari Won đầu tư, sản xuất. Phim xoay quanh các trò đấu đá nhau của hai anh em Mén - Hari Won và Mẹo - Tuấn Trần . Với tính cách bá đạo, Mén và Mẹo đã đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (Season 3): Kỷ Luật Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Khắc Việt, Huy Cung, Vương Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Season 3 có sự tham gia của ca sĩ Khắc Việt, Vlogger Huy Cung và Hotboy Diễn viên Vương Anh. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Kem Xôi TV - Season 1

Đạo diễn: Nhu Đặng

Năm sản xuất: 2015

Diễn viên: Trung Ruồi, Minh Tít, Quỳnh Kool

Kem Xôi TV với những nội dung hài hước sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái. Chương trình được cập nhật 2 tập/ tuần trên Phim.keeng.vn. Cùng theo dõi nhé các bạn!
123 Full

Sao Nhập Ngũ (SS5): Không Gục Ngã

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Kun

Chương trình "Sao nhập ngũ - Mùa 5" với tên gọi ấn tượng "Không gục ngã" chính thức lên sóng từ ngày 12/05/2018, với sự tham gia của 3 nghệ sỹ Gin Tuấn Kiệt, Hoàng Tôn và Bảo Kun tại Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị đã bắn phát đạn đầu tiên, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Với đặc thù của đơn vị huấn luyện pháo binh - những người lính đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng 8 chữ vàng "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", 3 chàng "chiến sĩ trẻ" chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, đôi khi đến mức nghẹt thở. Cùng đồng hành với Sao nhập ngũ để thấy 3 chàng trai trẻ trưởng thành, vững vàng, đoàn kết gắn bó vượt mọi khó khăn với tinh thần "không gục ngã" để hoàn thành nhiệm vụ. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sến 365 Plus

Đạo diễn: Lê Quang Hưng

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Đức Khuê, Hot girl Linh Miu, Huỳnh Tuấn Anh

Mỗi tập có thời lượng chỉ 6 phút nhưng nội dung hàm chứa nhiều tình tiết hài hước và sinh động về cuộc sống gia đình. Phim xoay quanh chuyện vợ chồng, con cái trong gia đình; mối quan hệ với làng xóm; mối quan hệ với cơ quan chồng, vợ; những câu chuyện họ hàng; chuyện trường học;... xung quanh những mối quan hệ của các thành viên trong gia đình nhà anh chị Sến. Gia đình này vừa là công chức bình thường, vừa có những điểm đặc biệt. Đó là anh chồng già, cô vợ trẻ (là vợ hai của anh Sến) với hai “dòng” con là con trai (con riêng của anh Sến với người vợ trước) và cô con gái nhỏ (con chung của anh chị Sến). Họ vừa có nhiều điểm riêng biệt về tính cách, hoàn cảnh, vừa có nét khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
59

Sao Nhập Ngũ - Những Chiến Binh Tí Hon

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2019

Diễn viên: Trịnh Nhật Minh, Dương Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Anh

'Sao Nhập Ngũ - Những Chiến Binh Tí Hon' có sự tham gia của Trịnh Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2016, Dương Ngọc Ánh - Quán quân The Voice Kids 2017; Nguyễn Hà Anh (SN 2010) - Diễn viên nhí nổi tiếng với các vai diễn sắc sảo trong phim truyền hình nổi tiếng; Cao Hữu Nhật (SN 2010) - Nam vương & người mẫu nhí tham gia các sự kiện thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước. Sự hồn nhiên, tinh nghịch của 04 bạn nhỏ cùng các đồng đội sẽ mang tới cho khán giả thật nhiều tiếng cười sảng khoái. Đón xem chương trình lúc 11h00 chủ nhật trên Kênh THQPVN, 21h00 cùng ngày trên Keeng từ ngày 4/8/2019.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (Season 2): Thử Thách Bản Lĩnh

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Bình An, Xuân Phúc, Quốc Thiên

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

8 Phim

Năm sản xuất: 2018

Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những điều thú vị về bộ phim "Những Tháng Năm Rực Rỡ" song song với việc gặp gỡ trò chuyện cùng khách mời - diễn viên Hoàng Yến Chibi.Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
5 Full

Sao Nhập Ngũ (Season 1): Vượt Qua Giới Hạn

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Thanh Duy, Trương Nam Thành, Huỳnh Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS8): Đối Mặt Với Biển

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Mạc Văn Khoa, Tằng Quốc Anh (Mr T), Quang Đăng

Trải nghiệm nội dung huấn luyện làm chiến sỹ đặc công nước. Với địa thế gần biển, địa hình huấn luyện thực hiện trên các cồn cát trắng, hoặc các vùng có sóng mạnh nhằm rèn luyện sự bền bỉ dẻo dai của các chiến sĩ, nội dung huấn luyện của đặc công nước đều hết sức khắc nghiệt và tạo được sự gay cấn kịch tính. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 11h00 sáng chủ nhật hàng tuần, và phát lại trên Keeng Movies lúc 15h00 cùng ngày. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (Season 4): Bông Hồng Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa,Lê Đức Cường

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Mai Ngô, Hương Giang Idol, Nhung Gumiho

Season 4 - Bông Hồng Thép là phiên bản đặc biệt của chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ, với sự tham gia của Hương Giang Idol, Mai Ngô, Nhung Gumiho, Khả Ngân. Chương trình nêu bật lên những phẩm chất tốt đẹp của người lính, những phẩm chất đó đã giúp nhân vật trải nghiệm khắc phục được những điểm yếu của bản thân, tự rút ra bài học cho chính mình. Đây là chương trình duy nhất tạo được hiệu ứng lan tỏa trong việc khích lệ, thôi thúc thanh niên tích cực tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS6): Biệt Đội Chống Độc

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Đại Nhân, Xuân Nghị, Juun Đăng Dũng

Sao Nhập Ngũ SS6 – Biệt Đội Chống Độc lên sóng từ ngày 07/07/2018, với sự tham của 3 nghệ sĩ: Ca sĩ, diễn viên Đại Nhân (Mr Đơ); Diễn viên hài Xuân Nghị (Mr Cần Trô); Ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng. Mùa 6 đem lại cho khán giả những hình ảnh khác biệt với những mùa khác. Được ghi hình ngay trong tháng 05/2018, thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè miền Bắc cộng hưởng thêm độ nóng với trang phục đặc thù của bộ đội hóa học, chuỗi ngày trải nghiệm đối với 3 nghệ sĩ lần này thực sự dài và rất nhiều trở ngại. Khán giả sẽ thấy 1 Mr Đơ có những phút không còn “đơ” nổi, 1 Mr Cần Trô cũng những phút không thể Cần Trô được những điều sắp xảy ra với mình, 1 Juun Đăng Dũng thân hình yếu ớt nhưng biết đâu lại “dai” sức vô đối. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 9h00 sáng thứ 7 hàng tuần, và 9h30 cùng ngày trên Keeng Movies. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media! -------------------- Director: Lương Hải Khoa Assistant Director: Lê Đức Cường; Leo Kây. Producer & PM: Nguyễn Nga DP: Đoàn Ngọc Ước & Hoàng Hồng Thái Cameraman: Tuấn Vũ; Tuấn Huy; Trọng Hiếu; Thế Chiến; Mạnh Cường; Văn Thảo G&E: Lương Thành Linh; Hồng Quân; Vũ Ánh; Đức Lân; Tuấn Hiệp; Tuấn Anh. Fly: Linh Lương; Ước Ngọc Set Decorator: Hải Kẹo PA: Ngọc Hoàng; Văn Tuyên; Hà Thanh Editor: Thanh Liêm; Thanh Tùng; Anh Đức
9 Full

Kem Xôi TV - Season 2

Đạo diễn: Ngọc Dũng

Năm sản xuất: 2016

Diễn viên: Thanh Sơn, Huy Toàn, Mạnh Quân

Kem Xôi TV với những nội dung hài hước sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media và cập nhật 2 tập/ tuần trên Phim.keeng.vn. Cùng theo dõi nhé các bạn!
111 Full