Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC Sở Thú WC: Cún Yêu Của Thanh Bi Chọn Ả Rập Chiến Thắng Nga Trong Trận Đầu WC Sở Thú WC: Hiền Mai Cùng Thú Cưng Dự Đoán Trận Nga Và Ả Rập Xê Út Sở Thú Wc: Voi Kul Tiến Thẳng Lá Cờ Ả Rập Xê Út Sở Thú WC: Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Nga Chiến Thắng Trận Khai Mạc WC Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Trong "Sở Thú Wc2018" Dự Đoán Trận Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC:Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC:Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia

Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Dàn Hot Girl cùng biệt đội thú cưng trổ tài dự đoán các trận đấu của Giải Bóng đá FIFA World Cup 2018.

PHIM LIÊN QUAN

Yêu Đến Tận Cùng

Đạo diễn: Lê Quý Giáp

Năm sản xuất: 2018

Lan là cô gái hiền lành, tốt bụng, có nhiều hoài bão, đang sở hữu một tiệm bánh nhỏ. Lan đang chuẩn bị làm đám cưới với Minh thì cô đột ngột bị tai nạn. Tai nạn đã đánh thức nhân cách khác của Lan, đối lập hoàn toàn với con người hiện tại: nhỏ nhen, độc ác, lì lợm. Mỗi khi nhân cách xấu của Lan lấn át, Minh lại thêm băn khoăn và nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cô. Đúng lúc đó thì Vân - người yêu cũ của Minh - lại muốn quay lại với anh, cản trở chuyện tình cảm của hai người. Thái là bác sĩ tâm lý, người chữa bệnh cho Lan. Thái luôn cảm thông và yêu thương Lan, sẵn sàng giúp cô đối diện với những cú sốc tâm lý trong quá khứ để Lan chiến thắng nhân cách thứ 2. Hành trình tự chữa bệnh, giữ lại bản tính lương thiện cũng là hành trình Lan tìm được tình yêu đích thực của mình. Phim được sản xuất bởi Viettel Media.
20 Full

Biệt Đội Đánh Thuê 3 - The Expendables 3

6.1/10

Đạo diễn: Patrick Hughes

Năm sản xuất: 2014

Diễn viên: Jason Statham, Jet Li, Sylvester Stallone

Mở đầu phim là cảnh giải cứu tù nhân đậm chất Hollywood, cả nhóm tác chiến trên trực thăng và nã đạn vào những chiếc xe thiếc giáp, nguy hiểm, hồi hộp nhưng đầy phấn khích. Kết quả là Doc lập dị đã được giải cứu và gia nhập nhóm. Khi tham gia ngăn chặn một cuộc mua bán vũ khí hạt nhân, Barney phát hiện Stonebanks vẫn còn sống, tên này từng là một trong những người đồng sáng lập nhóm expendables với sự thông minh, cá tính mạnh mẽ độc lập nhưng sau này bị biến chất vì tiền và trở thành một tên ma cô ranh mãnh và vô cùng nguy hiểm. Stonebanks bắn Caesar để dằn mặt Barney, một thành viên của nhóm ra đi, đến lúc này Barney nhận ra rằng quá khứ cần kết thúc và khép lại, lòng nhiệt thành của nhóm thôi chưa đủ. Barney nhận ra tất cả đã già và nên dừng lại trước khi quá muộn. Cùng với người bạn cũ, Barney đi khắp nơi để chiêu binh cho đội quân mới của mình. Sự nhanh nhẹn thông minh, óc khoa học của nhóm lính mới, cộng với kinh nghiệm sự dày dặn và cơ bắp của nhóm cũ. Tất cả hợp thành 1 nhóm chiến đấu mạnh mẽ và hùng hậu.
Thuyết minh

Sao Nhập Ngũ (SS1): Vượt Qua Giới Hạn

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Thanh Duy, Trương Nam Thành, Huỳnh Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

Gia Đình Mén

Đạo diễn: Huy Trần

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hari Won, Lê Giang, Tuấn Trần

"Gia đình Mén" là Web drama do Hari Won đầu tư, sản xuất. Phim xoay quanh các trò đấu đá nhau của hai anh em Mén - Hari Won và Mẹo - Tuấn Trần . Với tính cách bá đạo, Mén và Mẹo đã đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
8 Full

Kem Xôi TV Season 2

Đạo diễn: Ngọc Dũng

Năm sản xuất: 2016

Diễn viên: Thanh Sơn, Huy Toàn, Mạnh Quân

Kem Xôi TV với những nội dung hài hước sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media và cập nhật 2 tập/ tuần trên Phim.keeng.vn. Cùng theo dõi nhé các bạn!
111 Full

Bộ Đội Trong Tôi - Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ

Đạo diễn: Long Leo Kây

Năm sản xuất: 2020

Diễn viên: Hồ Liên, Hồ Linh, Quang Trọng

Đi nghĩa vụ có gì vui các cậu?? Trung đội phục vụ chúng tớ nhiều chuyện vui vừa khôi hài mà đôi khi nghĩ lại cũng thấy “nhột” cái nhẹ. Cùng xem câu chuyện đầu tiên trong series mới của chúng tớ nhé, nấu cơm tưởng cực dễ mà hóa ra cực khó ấy các cậu ạ. “Hạ cánh nơi anh” vừa hạ nhiệt, đã có chúng tớ đón gió mới nha <3
9

Kem Xôi TV Season 1

Đạo diễn: Nhu Đặng

Năm sản xuất: 2015

Diễn viên: Trung Ruồi, Minh Tít, Quỳnh Kool

Kem Xôi TV với những nội dung hài hước sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái. Chương trình được cập nhật 2 tập/ tuần trên Phim.keeng.vn. Cùng theo dõi nhé các bạn!
123 Full

Sao Nhập Ngũ (SS2): Thử Thách Bản Lĩnh

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Bình An, Xuân Phúc, Quốc Thiên

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

Sến 365 Plus

Đạo diễn: Lê Quang Hưng

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Đức Khuê, Hot girl Linh Miu, Huỳnh Tuấn Anh

Mỗi tập có thời lượng chỉ 6 phút nhưng nội dung hàm chứa nhiều tình tiết hài hước và sinh động về cuộc sống gia đình. Phim xoay quanh chuyện vợ chồng, con cái trong gia đình; mối quan hệ với làng xóm; mối quan hệ với cơ quan chồng, vợ; những câu chuyện họ hàng; chuyện trường học;... xung quanh những mối quan hệ của các thành viên trong gia đình nhà anh chị Sến. Gia đình này vừa là công chức bình thường, vừa có những điểm đặc biệt. Đó là anh chồng già, cô vợ trẻ (là vợ hai của anh Sến) với hai “dòng” con là con trai (con riêng của anh Sến với người vợ trước) và cô con gái nhỏ (con chung của anh chị Sến). Họ vừa có nhiều điểm riêng biệt về tính cách, hoàn cảnh, vừa có nét khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
58

Sao Nhập Ngũ (SS7): Lá Chắn Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Tim, Châu Khải Phong, Ưng Đại Vệ

Sao Nhập Ngũ SS7 – Lá Chắn Thép lên sóng từ ngày 15/09/2018, với sự tham của 4 nghệ sĩ: Ca sĩ Ưng Đại Vệ, Ca sĩ TIM (Trần Nguyên Cát Vũ), Ca sĩ Châu Khải Phong (Lê Minh Thuận) và Diễn viên Dũng Bino (Nguyễn Đăng Dũng). Đơn vị trải nghiệm của mùa 7 hết sức đặc biệt – Trung đoàn 102 hay còn tên gọi khác là Trung đoàn Thủ đô. Đây là đơn vị được mệnh danh là “Lá chắn thép” trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trung đoàn 102 – Sư 308 – Quân đoàn 1 chính là đơn vị chiến đấu với huyền thoại “60 ngày đêm Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” . Được trải nghiệm trong một đơn vị có bề dày truyền thống hết sức tự hào như vậy, chắc hẳn 4 nhân vật trải nghiệm mùa 7 cũng sẽ có nhiều cảm nhận và kỷ niệm khó quên. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 11h00 sáng chủ nhật hàng tuần, và phát lại độc quyền trên Keeng Movies lúc 15h00 cùng ngày. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS6): Biệt Đội Chống Độc

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Đại Nhân, Xuân Nghị, Juun Đăng Dũng

Sao Nhập Ngũ SS6 – Biệt Đội Chống Độc lên sóng từ ngày 07/07/2018, với sự tham của 3 nghệ sĩ: Ca sĩ, diễn viên Đại Nhân (Mr Đơ); Diễn viên hài Xuân Nghị (Mr Cần Trô); Ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng. Mùa 6 đem lại cho khán giả những hình ảnh khác biệt với những mùa khác. Được ghi hình ngay trong tháng 05/2018, thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè miền Bắc cộng hưởng thêm độ nóng với trang phục đặc thù của bộ đội hóa học, chuỗi ngày trải nghiệm đối với 3 nghệ sĩ lần này thực sự dài và rất nhiều trở ngại. Khán giả sẽ thấy 1 Mr Đơ có những phút không còn “đơ” nổi, 1 Mr Cần Trô cũng những phút không thể Cần Trô được những điều sắp xảy ra với mình, 1 Juun Đăng Dũng thân hình yếu ớt nhưng biết đâu lại “dai” sức vô đối. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 9h00 sáng thứ 7 hàng tuần, và 9h30 cùng ngày trên Keeng Movies. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media! -------------------- Director: Lương Hải Khoa Assistant Director: Lê Đức Cường; Leo Kây. Producer & PM: Nguyễn Nga DP: Đoàn Ngọc Ước & Hoàng Hồng Thái Cameraman: Tuấn Vũ; Tuấn Huy; Trọng Hiếu; Thế Chiến; Mạnh Cường; Văn Thảo G&E: Lương Thành Linh; Hồng Quân; Vũ Ánh; Đức Lân; Tuấn Hiệp; Tuấn Anh. Fly: Linh Lương; Ước Ngọc Set Decorator: Hải Kẹo PA: Ngọc Hoàng; Văn Tuyên; Hà Thanh Editor: Thanh Liêm; Thanh Tùng; Anh Đức
9 Full

Sao Nhập Ngũ (SS5): Không Gục Ngã

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Kun

Chương trình "Sao nhập ngũ - Mùa 5" với tên gọi ấn tượng "Không gục ngã" chính thức lên sóng từ ngày 12/05/2018, với sự tham gia của 3 nghệ sỹ Gin Tuấn Kiệt, Hoàng Tôn và Bảo Kun tại Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị đã bắn phát đạn đầu tiên, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Với đặc thù của đơn vị huấn luyện pháo binh - những người lính đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng 8 chữ vàng "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", 3 chàng "chiến sĩ trẻ" chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, đôi khi đến mức nghẹt thở. Cùng đồng hành với Sao nhập ngũ để thấy 3 chàng trai trẻ trưởng thành, vững vàng, đoàn kết gắn bó vượt mọi khó khăn với tinh thần "không gục ngã" để hoàn thành nhiệm vụ. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS4): Bông Hồng Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa,Lê Đức Cường

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Mai Ngô, Hương Giang Idol, Nhung Gumiho

Season 4 - Bông Hồng Thép là phiên bản đặc biệt của chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ, với sự tham gia của Hương Giang Idol, Mai Ngô, Nhung Gumiho, Khả Ngân. Chương trình nêu bật lên những phẩm chất tốt đẹp của người lính, những phẩm chất đó đã giúp nhân vật trải nghiệm khắc phục được những điểm yếu của bản thân, tự rút ra bài học cho chính mình. Đây là chương trình duy nhất tạo được hiệu ứng lan tỏa trong việc khích lệ, thôi thúc thanh niên tích cực tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS3): Kỷ Luật Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Khắc Việt, Huy Cung, Vương Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Season 3 có sự tham gia của ca sĩ Khắc Việt, Vlogger Huy Cung và Hotboy Diễn viên Vương Anh. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS8): Đối Mặt Với Biển

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Mạc Văn Khoa, Tằng Quốc Anh (Mr T), Quang Đăng

Trải nghiệm nội dung huấn luyện làm chiến sỹ đặc công nước. Với địa thế gần biển, địa hình huấn luyện thực hiện trên các cồn cát trắng, hoặc các vùng có sóng mạnh nhằm rèn luyện sự bền bỉ dẻo dai của các chiến sĩ, nội dung huấn luyện của đặc công nước đều hết sức khắc nghiệt và tạo được sự gay cấn kịch tính. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 11h00 sáng chủ nhật hàng tuần, và phát lại trên Keeng Movies lúc 15h00 cùng ngày. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full