Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC Sở Thú WC: Cún Yêu Của Thanh Bi Chọn Ả Rập Chiến Thắng Nga Trong Trận Đầu WC Sở Thú WC: Hiền Mai Cùng Thú Cưng Dự Đoán Trận Nga Và Ả Rập Xê Út Sở Thú Wc: Voi Kul Tiến Thẳng Lá Cờ Ả Rập Xê Út Sở Thú WC: Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Nga Chiến Thắng Trận Khai Mạc WC Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Trong "Sở Thú Wc2018" Dự Đoán Trận Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Iceland Sở Thú WC: Nhung Gumiho và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Mexico Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tunisia Và Anh Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nhật Bản Và Columbia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bồ Đào Nha Và Ma Rốc Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Argentina Và Croatia Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Thanh Bi Và Cún Yêu Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Costa Rica Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Đức Và Thụy Điển Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Panama Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Uruguay Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Đan Mạch Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Serbia Và Brazil Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Yến Xôi Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Argentina Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Bồ Đào Nha Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Tây Ban Nha Và Nga Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Croatia Và Đan Mạch Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Mexico Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Bỉ Và Nhật Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Thụy Sĩ Sở Thú WC:Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trương Mỹ Nhân Và Chuột Siêu Nhân Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC:7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Colombia Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC:Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Uruguay Và Pháp Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Brazil Và Bỉ Sở Thú WC:Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Thụy Điển Và Anh Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: 7 Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Nga Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Bỉ Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Thanh Hương Và Chó MoMo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hiền Mai Và Rắn Cute Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Hà Đan Và Hươu JoJo Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Croatia Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Anh Và Bỉ Sở Thú WC: Bông Trần Và Voi Kul Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Các Thần Thú Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Nhung Gumiho Và Rùa Siêu Tốc Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia Sở Thú WC: Trà My Và Mèo Hoàng Đế Dự Đoán Trận Đấu Pháp Và Croatia

Sở Thú WC: Biệt Đội Thú Cưng Trổ Tài Dự Đoán Trận Mở Màn WC

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Dàn Hot Girl cùng biệt đội thú cưng trổ tài dự đoán các trận đấu của Giải Bóng đá FIFA World Cup 2018.

PHIM LIÊN QUAN

Yêu Đến Tận Cùng

Đạo diễn: Lê Quý Giáp

Năm sản xuất: 2018

Lan là cô gái hiền lành, tốt bụng, có nhiều hoài bão, đang sở hữu một tiệm bánh nhỏ. Lan đang chuẩn bị làm đám cưới với Minh thì cô đột ngột bị tai nạn. Tai nạn đã đánh thức nhân cách khác của Lan, đối lập hoàn toàn với con người hiện tại: nhỏ nhen, độc ác, lì lợm. Mỗi khi nhân cách xấu của Lan lấn át, Minh lại thêm băn khoăn và nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cô. Đúng lúc đó thì Vân - người yêu cũ của Minh - lại muốn quay lại với anh, cản trở chuyện tình cảm của hai người. Thái là bác sĩ tâm lý, người chữa bệnh cho Lan. Thái luôn cảm thông và yêu thương Lan, sẵn sàng giúp cô đối diện với những cú sốc tâm lý trong quá khứ để Lan chiến thắng nhân cách thứ 2. Hành trình tự chữa bệnh, giữ lại bản tính lương thiện cũng là hành trình Lan tìm được tình yêu đích thực của mình. Phim được sản xuất bởi Viettel Media.
20 Full

Thủ Đoạn Chốn Cung Đình - The Favourite

7.6/10

Đạo diễn: Yorgos Lanthimos

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Rachel Weisz

Phim The Favourite (Thủ Đoạn Chốn Cung Đình) là một bộ phim lịch sử xoay quanh hai chị em họ Sarah Churchill (Rachel Weisz) và Abigail Hill (Emma Stone) tranh giành nhau sự ân sủng của nữ hoàng Anne (Olivia Colman). Trong khi Sarah dùng con đường chính trị thì cô em lại tiếp cận bằng nữ hoàng tình bạn, rồi nhanh chóng chuyển thành tình dục.

Lỗi Tại Ai | Chuyện Ba Chàng Lính Trẻ | Tập 1

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2020

Diễn viên: Hồ Liên, Hồ Linh, Quang Trọng

Đi nghĩa vụ có gì vui các cậu?? Trung đội phục vụ chúng tớ nhiều chuyện vui vừa khôi hài mà đôi khi nghĩ lại cũng thấy “nhột” cái nhẹ. Cùng xem câu chuyện đầu tiên trong series mới của chúng tớ nhé, nấu cơm tưởng cực dễ mà hóa ra cực khó ấy các cậu ạ. “Hạ cánh nơi anh” vừa hạ nhiệt, đã có chúng tớ đón gió mới nha <3
35

Khu Phố Ùm Bà Lằng

Đạo diễn: Huỳnh Hưng Vinh

Năm sản xuất: 2016

Diễn viên: Hiền Mai, Hoàng Sơn, Bảo Ngọc

Ông Lạc - một cựu quân nhân 60 tuổi, sống khá nguyên tắc và kỷ cương. Vợ mất sớm, sống một mình nuôi con, đến khi cậu con trai khôn lớn thành đạt thì lại sống ở nước ngoài. Ông xây phòng trọ cho sinh viên thuê để có người ra vào, nhà cửa vui vẻ và ông cũng đỡ cô quạnh khi tuổi về già. Bà Vui - một phụ nữ lanh lẹ, tháo vát, hết lòng vì con cái, cũng bị chồng phụ bạc do sinh 4 nàng công chúa. Bà Vui và ông Lạc xưa là mối tình đầu của nhau, nhưng do một số hiểu lầm nên chia tay. Giờ đây, khi đã lớn tuổi thì lại trở thành láng giềng của nhau... Những kỷ niệm vui buồn dần trở về trong hồi ức mỗi người, cộng với cuộc sống hiện tại sẽ gây ra những tình huống bất ngờ, dở khóc dở cười.
100

Sao Nhập Ngũ (SS6): Biệt Đội Chống Độc

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Đại Nhân, Xuân Nghị, Juun Đăng Dũng

Sao Nhập Ngũ SS6 – Biệt Đội Chống Độc lên sóng từ ngày 07/07/2018, với sự tham của 3 nghệ sĩ: Ca sĩ, diễn viên Đại Nhân (Mr Đơ); Diễn viên hài Xuân Nghị (Mr Cần Trô); Ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng. Mùa 6 đem lại cho khán giả những hình ảnh khác biệt với những mùa khác. Được ghi hình ngay trong tháng 05/2018, thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè miền Bắc cộng hưởng thêm độ nóng với trang phục đặc thù của bộ đội hóa học, chuỗi ngày trải nghiệm đối với 3 nghệ sĩ lần này thực sự dài và rất nhiều trở ngại. Khán giả sẽ thấy 1 Mr Đơ có những phút không còn “đơ” nổi, 1 Mr Cần Trô cũng những phút không thể Cần Trô được những điều sắp xảy ra với mình, 1 Juun Đăng Dũng thân hình yếu ớt nhưng biết đâu lại “dai” sức vô đối. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 9h00 sáng thứ 7 hàng tuần, và 9h30 cùng ngày trên Keeng Movies. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media! -------------------- Director: Lương Hải Khoa Assistant Director: Lê Đức Cường; Leo Kây. Producer & PM: Nguyễn Nga DP: Đoàn Ngọc Ước & Hoàng Hồng Thái Cameraman: Tuấn Vũ; Tuấn Huy; Trọng Hiếu; Thế Chiến; Mạnh Cường; Văn Thảo G&E: Lương Thành Linh; Hồng Quân; Vũ Ánh; Đức Lân; Tuấn Hiệp; Tuấn Anh. Fly: Linh Lương; Ước Ngọc Set Decorator: Hải Kẹo PA: Ngọc Hoàng; Văn Tuyên; Hà Thanh Editor: Thanh Liêm; Thanh Tùng; Anh Đức
9 Full

Sao Nhập Ngũ (SS3): Kỷ Luật Thép

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Khắc Việt, Huy Cung, Vương Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Season 3 có sự tham gia của ca sĩ Khắc Việt, Vlogger Huy Cung và Hotboy Diễn viên Vương Anh. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS5): Không Gục Ngã

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Kun

Chương trình "Sao nhập ngũ - Mùa 5" với tên gọi ấn tượng "Không gục ngã" chính thức lên sóng từ ngày 12/05/2018, với sự tham gia của 3 nghệ sỹ Gin Tuấn Kiệt, Hoàng Tôn và Bảo Kun tại Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị đã bắn phát đạn đầu tiên, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Với đặc thù của đơn vị huấn luyện pháo binh - những người lính đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng 8 chữ vàng "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", 3 chàng "chiến sĩ trẻ" chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, đôi khi đến mức nghẹt thở. Cùng đồng hành với Sao nhập ngũ để thấy 3 chàng trai trẻ trưởng thành, vững vàng, đoàn kết gắn bó vượt mọi khó khăn với tinh thần "không gục ngã" để hoàn thành nhiệm vụ. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Gia Đình Mén

Đạo diễn: Huy Trần

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Hari Won, Lê Giang, Tuấn Trần

"Gia đình Mén" là Web drama do Hari Won đầu tư, sản xuất. Phim xoay quanh các trò đấu đá nhau của hai anh em Mén - Hari Won và Mẹo - Tuấn Trần . Với tính cách bá đạo, Mén và Mẹo đã đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS1): Vượt Qua Giới Hạn

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Thanh Duy, Trương Nam Thành, Huỳnh Anh

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

Sao Nhập Ngũ - Những Chiến Binh Tí Hon

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2019

Diễn viên: Trịnh Nhật Minh, Dương Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Anh

'Sao Nhập Ngũ - Những Chiến Binh Tí Hon' có sự tham gia của Trịnh Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2016, Dương Ngọc Ánh - Quán quân The Voice Kids 2017; Nguyễn Hà Anh (SN 2010) - Diễn viên nhí nổi tiếng với các vai diễn sắc sảo trong phim truyền hình nổi tiếng; Cao Hữu Nhật (SN 2010) - Nam vương & người mẫu nhí tham gia các sự kiện thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước. Sự hồn nhiên, tinh nghịch của 04 bạn nhỏ cùng các đồng đội sẽ mang tới cho khán giả thật nhiều tiếng cười sảng khoái. Đón xem chương trình lúc 11h00 chủ nhật trên Kênh THQPVN, 21h00 cùng ngày trên Keeng từ ngày 4/8/2019.
8 Full

Kem Xôi TV Season 2

Đạo diễn: Ngọc Dũng

Năm sản xuất: 2016

Diễn viên: Thanh Sơn, Huy Toàn, Mạnh Quân

Kem Xôi TV với những nội dung hài hước sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media và cập nhật 2 tập/ tuần trên Phim.keeng.vn. Cùng theo dõi nhé các bạn!
111 Full

8 Phim - "Những Tháng Năm Rực Rỡ" Với Hoàng Yến Chibi

Năm sản xuất: 2018

Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những điều thú vị về bộ phim "Những Tháng Năm Rực Rỡ" song song với việc gặp gỡ trò chuyện cùng khách mời - diễn viên Hoàng Yến Chibi.Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
5 Full

Sao Nhập Ngũ (SS8): Đối Mặt Với Biển

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên: Mạc Văn Khoa, Tằng Quốc Anh (Mr T), Quang Đăng

Trải nghiệm nội dung huấn luyện làm chiến sỹ đặc công nước. Với địa thế gần biển, địa hình huấn luyện thực hiện trên các cồn cát trắng, hoặc các vùng có sóng mạnh nhằm rèn luyện sự bền bỉ dẻo dai của các chiến sĩ, nội dung huấn luyện của đặc công nước đều hết sức khắc nghiệt và tạo được sự gay cấn kịch tính. Đón xem chương trình trên Kênh Truyền hình QPVN lúc 11h00 sáng chủ nhật hàng tuần, và phát lại trên Keeng Movies lúc 15h00 cùng ngày. Chương trình được sản xuất bởi Viettel Media.
8 Full

Sao Nhập Ngũ (SS2): Thử Thách Bản Lĩnh

Đạo diễn: Lương Hải Khoa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên: Bình An, Xuân Phúc, Quốc Thiên

"Sao Nhập Ngũ" là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
8 Full

Râu Hơi Quặp

Đạo diễn: Nguyễn Như Long

Năm sản xuất: 2020

Diễn viên: Linh Bún, Nhung Gem, Quang Líp

Bộ phim 'Râu Hơi Quặp' kể về chuyện tình của nàng Linh Bún xinh đẹp con nhà 'khó khăn' mãi mới tìm được chồng. Phải chăng gặp đúng anh chàng không biết chữ 'Quang Líp', cũng quá bữa nhỡ thì Cô Linh đành để Anh Quang vét máng. Mối tình này sẽ đi về đâu khi các cụ Lỏng, Lẻo, Lung, Lay của nhà Cô Linh không đồng ý tác hợp cho đôi bên? Bộ phim được kể theo lối hài hước của đạo diễn Nguyễn Như Long sẽ mang lại cho các bạn những giây phút xem phim thư thái sai những giờ làm việc mệt mỏi.
5 Full