Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Sóng Gió Thái Cực Môn - Young Heroes

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Phim đề cao tinh hoa võ học Trung Hoa, đề cao chính nghĩa thắng phi nghĩa, thiện thắng ác, kẻ ác phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình, người tài người tốt được hưởng hạnh phúc