PHIM CỦA DIỄN VIÊN TẠ AM

Lê Tháu Mua Ô Tô

Đạo diễn: Danh Sơn

Năm sản xuất: 2014

Diễn viên: Hiệp Gà, Tạ Am

Tết Mẹ Vợ

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Thu Hà, Phú Đôn, Tạ Am

Xóm Văn Nghệ

Năm sản xuất: 2006

Diễn viên: Văn Hiệp, Tạ Am, Quang Tèo

Ông Hành

Đạo diễn: Vĩnh Quang

Năm sản xuất: 2008

Diễn viên: Quốc Quân, Trà My, Tạ Am

Quan Mơ

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Hiệp Gà, Công Lý, Tạ Am