Chọn tập 1/38

Tập 1

88140 lượt xem

Tập 2

6944 lượt xem

Tập 3

5232 lượt xem

Tập 4

3661 lượt xem

Tập 5

4812 lượt xem

Tập 6

2952 lượt xem

Tập 7

2743 lượt xem

Tập 8

2925 lượt xem

Tập 9

2474 lượt xem

Tập 10

3245 lượt xem

Tập 11

2236 lượt xem

Tập 12

3354 lượt xem

Tập 13

2532 lượt xem

Tập 14

2090 lượt xem

Tập 15

2966 lượt xem

Tập 16

2305 lượt xem

Tập 17

2296 lượt xem

Tập 18

3808 lượt xem

Tập 19

2270 lượt xem

Tập 20

2154 lượt xem

Tập 21

2700 lượt xem

Tập 22

2169 lượt xem

Tập 23

2368 lượt xem

Tập 24

2341 lượt xem

Tập 25

1978 lượt xem

Tập 26

2570 lượt xem

Tập 27

2933 lượt xem

Tập 28

1766 lượt xem

Tập 29

1461 lượt xem

Tập 30

1377 lượt xem

Tập 31

2271 lượt xem

Tập 32

1539 lượt xem

Tập 33

1491 lượt xem

Tập 34

1264 lượt xem

Tập 35

2558 lượt xem

Tập 36

2131 lượt xem

Tập 37

2578 lượt xem

Tập 38

6109 lượt xem

Tào Tháo

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim mô tả sự nghiệp vĩ đại của Tào Tháo, từ nhỏ đã mang trong lòng ý chí tề thế an bang, đến hưng k... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 88140

Đạo diễn: Hồ Mai

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Triệu Lập Tân, Nhạc Hồng, Hàn Tuyết

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn