Chọn tập 1/38

Tập 1

57488 lượt xem

Tập 2

5192 lượt xem

Tập 3

3919 lượt xem

Tập 4

2690 lượt xem

Tập 5

3790 lượt xem

Tập 6

2173 lượt xem

Tập 7

1940 lượt xem

Tập 8

2129 lượt xem

Tập 9

1790 lượt xem

Tập 10

2210 lượt xem

Tập 11

1568 lượt xem

Tập 12

2398 lượt xem

Tập 13

1871 lượt xem

Tập 14

1489 lượt xem

Tập 15

2144 lượt xem

Tập 16

1633 lượt xem

Tập 17

1681 lượt xem

Tập 18

2661 lượt xem

Tập 19

1646 lượt xem

Tập 20

1738 lượt xem

Tập 21

1926 lượt xem

Tập 22

1584 lượt xem

Tập 23

1742 lượt xem

Tập 24

1762 lượt xem

Tập 25

1493 lượt xem

Tập 26

1936 lượt xem

Tập 27

2158 lượt xem

Tập 28

1309 lượt xem

Tập 29

1014 lượt xem

Tập 30

909 lượt xem

Tập 31

1586 lượt xem

Tập 32

987 lượt xem

Tập 33

1019 lượt xem

Tập 34

830 lượt xem

Tập 35

1798 lượt xem

Tập 36

1501 lượt xem

Tập 37

1732 lượt xem

Tập 38

4426 lượt xem

Tào Tháo

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim mô tả sự nghiệp vĩ đại của Tào Tháo, từ nhỏ đã mang trong lòng ý chí tề thế an bang, đến hưng k... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 57488

Đạo diễn: Hồ Mai

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Triệu Lập Tân, Nhạc Hồng, Hàn Tuyết

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Đồng ý