Tây Du Ký – Nguyệt Quang Bảo Hạp - A Chineseodyssey (Part I - Pandora'Sbox)

Chia sẻ 7.9/10

Tóm tắt:

Trên đường đi Tây Thiên, Ngộ Không hợp mưu cùng Ngưu Ma Vương mưu sát Tam Tạng và lấy cắp Nguyệt Qua... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn