Tây Thiên Dịch Đạo Truyền Kỳ - Legend Of Didao

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Phim lấy bối cảnh vào cuối thời kỳ nhà Đường với những tranh chấp biên giới xảy ra liên miên. Cuộc đời, số phận của những nhân vật trong phim đều xoay quanh các tranh chấp, sắc tộc, tình yêu và thù hận…