Thám Tử Mù - Blind Detective

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Mỗi năm ở Hồng Kông đều có các thiếu nữ bị mất tích nhưng không tìm ra nguyên nhân. Một bạn thân của... Mở rộng

Thông tin:

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn