Chọn tập 1/20

Tập 1

33481 lượt xem

Tập 2

3041 lượt xem

Tập 3

1768 lượt xem

Tập 4

1724 lượt xem

Tập 5

1602 lượt xem

Tập 6

1716 lượt xem

Tập 7

1946 lượt xem

Tập 8

1355 lượt xem

Tập 9

1377 lượt xem

Tập 10

1487 lượt xem

Tập 11

1296 lượt xem

Tập 12

1193 lượt xem

Tập 13

1380 lượt xem

Tập 14

1110 lượt xem

Tập 15

1408 lượt xem

Tập 16

1198 lượt xem

Tập 17

1193 lượt xem

Tập 18

1194 lượt xem

Tập 19

1393 lượt xem

Tập 20

3724 lượt xem

Thám Tử Thần Toán - Officer Geomancer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện xoay quanh Tiết Đan Nhân một cảnh sát bình thường, nhưng có rất nhiều biệt tài. Nhân được... Mở rộng