Chọn tập 1/20

Tập 1

23936 lượt xem

Tập 2

2511 lượt xem

Tập 3

1470 lượt xem

Tập 4

1449 lượt xem

Tập 5

1357 lượt xem

Tập 6

1429 lượt xem

Tập 7

1595 lượt xem

Tập 8

1134 lượt xem

Tập 9

1090 lượt xem

Tập 10

1227 lượt xem

Tập 11

1099 lượt xem

Tập 12

995 lượt xem

Tập 13

1195 lượt xem

Tập 14

951 lượt xem

Tập 15

1201 lượt xem

Tập 16

1044 lượt xem

Tập 17

1000 lượt xem

Tập 18

1016 lượt xem

Tập 19

1195 lượt xem

Tập 20

3128 lượt xem

Thám Tử Thần Toán - Officer Geomancer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện xoay quanh Tiết Đan Nhân một cảnh sát bình thường, nhưng có rất nhiều biệt tài. Nhân được... Mở rộng