Chọn tập 1/20

Tập 1

41487 lượt xem

Tập 2

3457 lượt xem

Tập 3

2073 lượt xem

Tập 4

2033 lượt xem

Tập 5

1852 lượt xem

Tập 6

1978 lượt xem

Tập 7

2222 lượt xem

Tập 8

1609 lượt xem

Tập 9

1608 lượt xem

Tập 10

1736 lượt xem

Tập 11

1527 lượt xem

Tập 12

1358 lượt xem

Tập 13

1588 lượt xem

Tập 14

1277 lượt xem

Tập 15

1592 lượt xem

Tập 16

1387 lượt xem

Tập 17

1409 lượt xem

Tập 18

1384 lượt xem

Tập 19

1639 lượt xem

Tập 20

4167 lượt xem

Thám Tử Thần Toán - Officer Geomancer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện xoay quanh Tiết Đan Nhân một cảnh sát bình thường, nhưng có rất nhiều biệt tài. Nhân được... Mở rộng