Chọn tập 1/17

Tập 1

47947 lượt xem

Tập 2

8393 lượt xem

Tập 3

2400 lượt xem

Tập 4

2025 lượt xem

Tập 5

1952 lượt xem

Tập 6

1638 lượt xem

Tập 7

1387 lượt xem

Tập 8

1372 lượt xem

Tập 9

1383 lượt xem

Tập 10

1331 lượt xem

Tập 11

1210 lượt xem

Tập 12

1131 lượt xem

Tập 13

1133 lượt xem

Tập 14

1159 lượt xem

Tập 15

1251 lượt xem

Tập 16

1432 lượt xem

Tập 17

2609 lượt xem

Thần Tài Đến - May Fortune Smile On You

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Thần Tài trên thiên đình hống hách và làm việc qua loa nên bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian 24 năm ... Mở rộng