Chọn tập 1/17

Tập 1

64946 lượt xem

Tập 2

10289 lượt xem

Tập 3

4188 lượt xem

Tập 4

3290 lượt xem

Tập 5

3152 lượt xem

Tập 6

2688 lượt xem

Tập 7

2233 lượt xem

Tập 8

2205 lượt xem

Tập 9

2242 lượt xem

Tập 10

2252 lượt xem

Tập 11

1985 lượt xem

Tập 12

1959 lượt xem

Tập 13

1846 lượt xem

Tập 14

1976 lượt xem

Tập 15

2155 lượt xem

Tập 16

2332 lượt xem

Tập 17

4394 lượt xem

Thần Tài Đến - May Fortune Smile On You

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Thần Tài trên thiên đình hống hách và làm việc qua loa nên bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian 24 năm ... Mở rộng