Chọn tập 1/17

Tập 1

127227 lượt xem

Tập 2

17138 lượt xem

Tập 3

9308 lượt xem

Tập 4

7143 lượt xem

Tập 5

6795 lượt xem

Tập 6

5745 lượt xem

Tập 7

4756 lượt xem

Tập 8

4838 lượt xem

Tập 9

4740 lượt xem

Tập 10

4502 lượt xem

Tập 11

3893 lượt xem

Tập 12

4020 lượt xem

Tập 13

3915 lượt xem

Tập 14

4115 lượt xem

Tập 15

4425 lượt xem

Tập 16

5135 lượt xem

Tập 17

9860 lượt xem

Thần Tài Đến - May Fortune Smile On You

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Thần Tài trên thiên đình hống hách và làm việc qua loa nên bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian 24 năm ... Mở rộng