Thị Trấn Ma Quái - Let Us Prey

Chia sẻ 5.7/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Nữ cảnh sát Rachel chuẩn bị cho ca trực đêm đầu tiên của mình tại một sở cảnh sát trong một thị trấn khỉ ho cò gáy, nơi tụ tập của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nhân cách méo mó trôi dạt đến đây. Họ đều nghĩ rằng với một chút may mắn, cuộc sống của họ sẽ dần khá lên ở thị trấn này. Nhưng họ đã lầm...