Thợ Săn Ma Cà Rồng - Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Chia sẻ 5.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Lincoln - Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Phim khởi đầu bằng việc Linco... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn