Thuyền Trưởng Và Đại Úy - Master And Commander: The Far Side Of The World

Chia sẻ 7.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim tổng hợp 2 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Patrick OBrian, xoay quanh cuộc chiến của thu... Mở rộng