Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Tiếng Mùa Xuân

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Mùa đông, Nhím và Gấu chăm chỉ lao động, ủ hạt giống cho mùa xuân, cứu chim non khỏi giá lạnh. Việc làm tình nghĩa của Nhím và Gấu khiến mùa xuân cảm động đến sớm.