Tội Ác Trên Gác Mái - The Loft

Chia sẻ 6.3/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Phim kể về nhóm 5 người đàn ông đã kết hôn. Họcó một nơi bí mật gọi là Tầng áp mái để thỏa mãn những cuộc ân ái với gái gọi. Tuy nhiên, một ngày kia, họ phát hiện một xác chết trong địa điểm bí mật này.