PHIM CỦA DIỄN VIÊN TRIỆU VY, TRẦN KHÔN, CHÂU TẤN, DƯƠNG MỊCH