Trọng Tâm - Focus

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Phim có bối cảnh ở một thành phố lớn của nước Mỹ. Vào một buổi tối, một cô gái trẻ gợi cảm chèo kéo ... Mở rộng

Thông tin: