Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Trong Vòng Tay Bè Bạn

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Trở thành “Nhân vật nổi tiếng”, mải mê với danh tiếng, chủ quan, tự mãn, xao nhãng luyện tập, Đốm phải trả giá bằng những thất bại nặng nề.