Chọn tập 1/13

Tập 1

124896 lượt xem

Tập 2

18379 lượt xem

Tập 3

18142 lượt xem

Tập 4

9815 lượt xem

Tập 5

13193 lượt xem

Tập 6

12297 lượt xem

Tập 7

11170 lượt xem

Tập 8

19596 lượt xem

Tập 9

11963 lượt xem

Tập 10

11512 lượt xem

Tập 11

11450 lượt xem

Tập 12

9369 lượt xem

Tập 13

15895 lượt xem

Tuổi Nổi Loạn 1 - Hormones

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Phim là những câu chuyện về tính cách dở dở ương ương của tuổi mới lớn: Sự đố kỵ giữa các hot boy, h... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Gửi tin nhắn