Vạch Trần Sự Thật - Restoration

Chia sẻ 7.0/10

THÔNG TIN PHIM

Trong thời gian sửa lại căn nhà đang ở, một cặp vợ chồng trẻ phát hiện một vật có thể hút năng lượng của họ, họ phải làm gì để chống lại vật thể này?