Vụ Cướp Thế Kỷ - Empire State

Chia sẻ 5.8/10

THÔNG TIN PHIM

Phim dựa trên một câu chuyện có thật xung quanh hai người bạn từ thuở ấu thơ cùng cướp xe chở tiền và một nhân viên thuộc Sở cảnh sát thành phố New York đã đứng ra cản trở họ.